Our Alumni

Ansh Garg
Ansh Garg

JPMorgan Chase & Co.

2018-2022

Avik Kuthiala
Avik Kuthiala

Ion Group

2018-2022

Kaustuv Karan
Kaustuv Karan

American Express

2018-2022

Lira Chawla
Lira Chawla

Amazon

2018-2022

Pallavi Garg
Pallavi Garg

Sabre

2018-2022

Prakhar Singh
Prakhar Singh

Cisco

2018-2022

Pulkit Gupta
Pulkit Gupta

Cisco

2018-2022

Raghav Virmani
Raghav Virmani

Flipkart

2018-2022

Utkarsh Chauhan
Utkarsh Chauhan

Flipkart

2018-2022

Aman Arora
Aman Arora

Apple

2017-2021

Archit Khanna
Archit Khanna

Deloitte

2017-2021

Arshdeep Singh Kawatra
Arshdeep Singh Kawatra

Cisco

2017-2021

Aryamaan Pandey
Aryamaan Pandey

LIDO

2017-2021

Divya Prakash Mittal
Divya Prakash Mittal

JPMorgan Chase & Co.

2017-2021

Ishita Varshney
Ishita Varshney

Optum

2017-2021

Lakshit Farswan
Lakshit Farswan

Rubrik

2017-2021

Pranav Goyanka
Pranav Goyanka

Amadeus Labs

2017-2021

Pulkit Gupta
Pulkit Gupta

Amazon

2017-2021

Ramit Koul
Ramit Koul

InterviewBit

2017-2021

Sanchit Dhingra
Sanchit Dhingra

Amazon

2017-2021

Simran Batra
Simran Batra

Arcesium

2017-2021

Snigdha Bhatnagar
Snigdha Bhatnagar

JPMorgan Chase & Co.

2017-2021

Vidisha Sethi
Vidisha Sethi

Apple

2017-2021

Amandeep Singh Madaan
Amandeep Singh Madaan

BlackRock

2016-2020

Eshani Agarwal
Eshani Agarwal

JPMorgan Chase & Co.

2016-2020

Kartik Shinghal
Kartik Shinghal

Microsoft

2016-2020

Kashish Bansal
Kashish Bansal

VMware

2016-2020

Kaustabh Kumar Kakoty
Kaustabh Kumar Kakoty

Microsoft

2016-2020

Kunwar Parth Singh
Kunwar Parth Singh

Arcesium

2016-2020

Pranav Pratap Singh
Pranav Pratap Singh

Deloitte

2016-2020

Upsehaj Makkar
Upsehaj Makkar

Bloomberg LP

2016-2020

Aaditya Sharma
Aaditya Sharma

Microsoft

2015-2019

Jasnoor Brar
Jasnoor Brar

Amazon

2014-2018

Tushar Raina
Tushar Raina

Salesforce

2014-2018

Vidhushi Sharma
Vidhushi Sharma

VMware

2014-2018

Shubhkarman Singh
Shubhkarman Singh

Walmart Global Tech

2013-2017

Parul Shalini
Parul Shalini

Amazon

2012-2016